یکتاصنعت

درباره ما

یکتاصنعت یکتاصنعت یکتاصنعت

کارخانه یکتا صنعت پلیمر شیراز در سال 1398 جهت تولید نوار لبه پی وی سی با نام اختصاصی پلی ست (polyset) راه اندازی گردید و محصول خود را با بهترین کیفیت به بازار عرضه نمود هدف والای یکتا صنعت خود کفایی و عدم وابستگی به محصولات خارجی است لذا تولید محصول با کیفیت و جلب رضایت مشتریان را در سرلوحه کار خویش قرار داده است.کارخانه یکتا صنعت پلیمر شیراز در سال 1398 جهت تولید نوار لبه پی وی سی با نام اختصاصی پلی ست (polyset) راه اندازی گردید و محصول خود را با بهترین کیفیت به بازار عرضه نمود هدف والای یکتا صنعت خود کفایی و عدم وابستگی به محصولات خارجی است لذا تولید محصول با کیفیت و جلب رضایت مشتریان را در سرلوحه کار خویش قرار داده است.کارخانه یکتا صنعت پلیمر شیراز در سال 1398 جهت تولید نوار لبه پی وی سی با نام اختصاصی پلی ست (polyset) راه اندازی گردید و محصول خود را با بهترین کیفیت به بازار عرضه نمود هدف والای یکتا صنعت خود کفایی و عدم وابستگی به محصولات خارجی است لذا تولید محصول با کیفیت و جلب رضایت مشتریان را در سرلوحه کار خویش قرار داده است.کارخانه یکتا صنعت پلیمر شیراز در سال 1398 جهت تولید نوار لبه پی وی سی با نام اختصاصی پلی ست (polyset) راه اندازی گردید و محصول خود را با بهترین کیفیت به بازار عرضه نمود هدف والای یکتا صنعت خود کفایی و عدم وابستگی به محصولات خارجی است لذا تولید محصول با کیفیت و جلب رضایت مشتریان را در سرلوحه کار خویش قرار داده است.کارخانه یکتا صنعت پلیمر شیراز در سال 1398 جهت تولید نوار لبه پی وی سی با نام اختصاصی پلی ست (polyset) راه اندازی گردید و محصول خود را با بهترین کیفیت به بازار عرضه نمود هدف والای یکتا صنعت خود کفایی و عدم وابستگی به محصولات خارجی است لذا تولید محصول با کیفیت و جلب رضایت مشتریان را در سرلوحه کار خویش قرار داده است.کارخانه یکتا صنعت پلیمر شیراز در سال 1398 جهت تولید نوار لبه پی وی سی با نام اختصاصی پلی ست (polyset) راه اندازی گردید و محصول خود را با بهترین کیفیت به بازار عرضه نمود هدف والای یکتا صنعت خود کفایی و عدم وابستگی به محصولات خارجی است لذا تولید محصول با کیفیت و جلب رضایت مشتریان را در سرلوحه کار خویش قرار داده است.

یکتاصنعت
از 0 رای
0

ارسال دیدگاه

با کارشناسان ما در تماس باشید